Belle Amelie - z myślą o pięknym domu

Polityka prywatności

Dbając o ochronę prywatności w sieci zobowiązujemy się do przestrzegania przysługujących Klientowi praw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest sklep internetowy Belle Amelie, prowadzony pod adresem: www.belle-amelie.pl przez Belle Amelie z siedzibą w Świebodzinie 66-200, ul. Piłsudskiego 16

Belle Amelie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane jakie zbiera sklep:

W czasie korzystania z serwisu www.belle-amelie.pl wszystkie gromadzone dane są poufne i wykorzystywane do procesu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej.
Wymagamy tych danych, które są niezbędne dla realizacji procesu sprzedaży:

1. Przy rejestracji i dokonywaniu zakupów: – imię i nazwisko, – adres zameldowania – adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zameldowania – adres poczty elektronicznej – numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

2. Przy działaniach marketingowych:
O ile Państwo wyraziliście zgodę na zapis do naszego newslettera, PODANY przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów Belle Amelie. Podkreślamy, że zgodę tę możecie Państwo cofnąć w każdym czasie.

3. Dane zbierane automatycznie:

Belle Amelie wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają:

a) utrzymanie sesji Klienta, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu i hasła,

b) dostosowanie Sklepu do potrzeb Klientów,

c) tworzenie statystyk oglądalności podstron sklepu.

Klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Belle Amelie uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować uniemożliwić składania Zamówień w Sklepie.

W sklepie internetowym Belle Amelie jest stosowany system analizy sieciowej Google Analytics, który: – spełnia funkcje analizy treści, analizy społecznościowej, analizy danych mobilnych, analizy konwersji oraz analizy reklam – wykorzystywany jest w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkowania oraz w celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu, – może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem, w tym celu stosuje piki cookies

Wykorzystywanie danych przez Belle Amelie

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Belle Amelie.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Belle Amelie w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności obsługi procesu logowania, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celu umożliwienia realizacji Zamówienia.

3. Belle Amelie zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta. 

W celu realizacji zamówienia SKLEP może przekazać Państwa dane firmie kurierskiej lub operatorowi systemu płatności on-line a więc podmiotom, z którymi Sklep współpracuje w tym zakresie. 

Prawa przysługujące Państwu:

1. Każdy Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Belle Amelie wysyłając maila na adres: kontakt@belle-amelie.pl

2. Podanie przez Klienta danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne. Belle Amelie informuje, że niepodanie danych osobowych wymaganych w formularzu Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie.

Bezpieczeństwo:

1. Belle Amelie oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać PHU Agata Kiersnowska na konto kontakt@belle-amelie.pl 2. Jednocześnie Belle Amelie oświadcza, że stosowane przy ochronie Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

W trosce o dobro naszych klientów, którzy przekazują (zawierzają) nam swoje dane osobowe obdarowując nas zaufaniem informujemy, iż gromadzone dane nie są przetwarzane ani udostępniane w żadnej formie i na jakichkolwiek warunkach osobom trzecim i innym podmiotom.

Każdy z Klientów ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych z naszego serwisu.


Niezapowiedziane Wiadomości www.belle-amelie.pl może WYSYŁAĆ niezapowiedziane wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.belle-amelie.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do realizacji zamówień, do jej serwisów, usług i produktów (np. wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze itp.)

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji: kontakt@belle-amelie.pl-